Alenka Podboj

Alenka Podboj, rojena 1981 v Ljubljani, Slovenija, se je z devetimi leti vpisala k pouku klavirja v Glasbeno šolo Moste-Polje k prof. Nataliji Cimperman-Rakar. Leta 1996 se je vpisala na Gimnazijo Poljane, tri leta zatem pa je vzporedno začela s poukom klavirja na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana v razredu prof. Gite Mally. Po opravljeni maturi se je vpisala na študij kulturologije na fakulteti za družbene vede v Ljubljani in kasneje še japonologije ter muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaradi nezadovoljstva s tedanjimi študijskimi programi se je odločila študij prekiniti in se popolnoma posvetiti glasbi. Po opravljeni maturi iz klavirja se je vpisala na Akademijo za glasbo v Ljubljani. Študij klavirja pedagoške in umetniške smeri v razredu prof. Andreja Jarca je zaključila leta 2015.

Že kot študentka je pričela z delom v glasbeni šoli, najprej kot korepetitorka na GŠ Moste-Polje, med leti 2008 in 2012 je učila klavir na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, sedaj pa je profesorica klavirja in nauka o glasbi s solfeggiom na Glasbenem centru Edgar Willems v Ljubljani. S svojimi učenci je prejela tudi lepo število nagrad (Memorial Dušan Protić, Beograd l. 2018: 1. nagrada z učencem klavirja; TEMSIG 2018: zlata plaketa z učencem solfeggia; Mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi l. 2017: zlato priznanje; Tekmovanje Sonus, Hrvaška: prvo mesto z učencem solfeggia).

Medtem je leta 2011 uspešno zaključila tudi usposabljanje za Willemsove učitelje glasbe in prejela Pedagoško diplomo Willems®. Od leta 2016 do 2018 je bila predsednica Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems®, trenutno pa je članica Upravnega odbora Mednarodne federacije Willems®, Francija.

Alenka Podboj, née en 1981 à Ljubljana, Slovénie, a commencé l’étude du pianoà l’âge de neuf ans à l’école de musique Moste-Polje avec le prof. Natalia Cimperman-Rakar. En 1996, elle poursuit ses études à Gimnazija Poljane, et trois ans plus tard, elle commence à enseigner le piano à l’école secondaire de musique et de ballet de Ljubljana dans la classe du prof. Gite Mally. Diplômée, elle poursuit des études culturelles à la faculté des sciences sociales de Ljubljana et plus tard de musicologie à la faculté des arts de Ljubljana. Elle s’intéresse également à la culture japonaise.

Insatisfaite des programmes d’études de l’époque, elle interrompt ses études et se consacre entièrement à la musique. Après avoir obtenu son diplôme de piano, elle s’est inscrite à l’Académie de musique de Ljubljana. Etudes de piano en pédagogie et art dans la classe du prof. Andrej Jarc. Elle est diplômée en 2015.

Déjà étudiante, elle a commencé à travailler dans des écoles de musique, d’abord comme accompagnatrice à l’école de musique Moste-Polje, entre 2008 et 2012, puis comme professeur de piano au Conservatoire de musique et de ballet de Ljubljana, et aujourd’hui comme professeur de piano et de musique avec solfège au Music Center Edgar Willems® à Ljubljana. Elle a également reçu de nombreux prix avec ses élèves (Dušan Protić Memorial, Belgrade 2018: 1er prix avec un étudiant en piano; TEMSIG 2018: plaque d’or avec un étudiant solfège; Concours international de piano de Carinthie, Radlje ob Dravi 2017: prix d’or; Concours Sonus , Croatie: première place avec un étudiant au solfège).

Parallèlement, en 2011, elle a également suivi avec succès la formation des professeurs de musique Willems® et a reçu le diplôme pédagogique Willems®.De 2016 à 2018, elle a été présidente de la Société slovène de pédagogie musicale Willems® et est actuellement membre du conseil d’administration de la Fédération internationale Willems®, France.