Els enllaços a pàgines web amb les pràctiques d'estiu : FR / ENG


▶ Curs de Sensibilització i Curs de perfeccionament - Pedagogia Willems®

> Gravar presentació FR/ESP/CAT/ENG

> Formulari d’inscripció FR/ESP/CAT/ENG

 

▶ Formació Willems® D1/D2/D3

> Gravar presentació FR/ESP/CAT/ENG

> Formulari d’inscripció FR/ESP/CAT/ENG